Casino Malaysia

Ganjaran VIP
Terma & Syarat Ganjaran
  • Aktiviti penebusan ini terbuka kepada semua pemain aktif Betasia.
  • Pemain-pemain boleh menebus hadiah anda setelah mencapai point ganjaran.
  • Sila hubungi Khidmat Pelanggan kami melalui Live Chat / Whatsapp untuk menebus hadiah anda.
  • Penebusan hadiah memerlukan masa selama 3 minggu dari tarikh penebusan untuk penghantaran.
  • Sila berikan alamat penghantaran yang sah kepada Wakil Khidmat Pelanggan kami untuk tujuan penghantaran.
  • Bayaran penghantaran termasuk semasa penghantaran.
  • Baucar boleh dituntut tanpa had, sementara kredit percuma hanya boleh dituntut sekali apabila baki dalam dompet utama adalah kurang daripada RM5.
  • Promosi ini sah dengan promosi Betasia yang lain.
  • Betasia mempunyai hak untuk mengubah suai atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa, sama ada untuk semua pemain atau pemain tertentu.